Spis treści

O nas

  

     Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Ostromicach jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie. Jednostką Samorządu Terytorialnego jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Placówka działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim zgodnie z zapisami Statutu OREW w Ostromicach i wytycznymi prawa oświatowego.

KRÓTKA HISTORIA:

      W styczniu 2001 roku rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy (OREW) w budynku o powierzchni użytkowej 250 m2 przy Mickiewicza 14 w Wolinie. Początkowo obowiązek szkolny realizowało 26 wychowanków z terenu powiatu kamieńskiego i goleniowskiego (gminy Przybiernów i Stepnica). Zatrudniona kadra pedagogiczna liczyła 5 osób, w tym rehabilitant i dochodzący logopeda. 

     Było ciasno, biednie i ciężko. Zabezpieczone środki finansowe ledwie starczały na bieżące utrzymanie. Z zapałem, własnymi rękoma rodzice i pracownicy remontowali salę po sali, dzielili każdą przestrzeń, tworząc kolejne niezbędne pomieszczenia. Nieustannie podejmowano działania aby choć trochę zbliżyć się do wymogów stawianych tego typu placówkom.

     Sytuacja finansowa z roku na rok polepszała się, dotacja pozwalała na zatrudnianie specjalistów, doposażanie placówki i uzupełnianie bazy dydaktycznej. Niestety nie było środków na inwestycje a budynek jakby się kurczył.


     W roku 2007 za sprawą przychylnych osób udało się pozyskać część budynku szkolnego w Przybiernowie. Dokonał się cud, w niecałe dwa miesiące kapitalnie wyremontowano parter, uzyskano stosowne odbiory i 1 września 2007 roku 15 podopiecznych (w większości przeniesionych z Wolina) otworzyło rok szkolny w drugiej placówce OREW.

     Praca na wysokich obrotach, realizowane cele, radość z postępów podopiecznych a jednak ciągle w tym samym miejscu. Oferta OREW w Wolinie, pomimo przyzwoitej subwencji MEN, nie wnosiła nic nowego. Niewielkie zaplecze lokalowe ograniczało nawet zakup drobnych pomocy dydaktycznych. Nie można było wprowadzać nowych metod pracy, bo wymagały one specjalnie wyposażonych sal. Jedyny gabinet w placówce (oddzielony od biura szafą) służył pięciu specjalistom i dyrektorowi.

     Los szczęścia dopisał ponownie w 2008 roku, kiedy Burmistrz Wolina wraz z Radą Miejską zaproponowali budynek po szkole podstawowej w Ostromicach. Użyczyliśmy wyremontowaliśmy i rok szkolny 2009/2010 rozpoczęliśmy w nowym miejscu.

     Dziś w OREW w Ostromicach uczy się 24 wychowanków pod okiem 12 pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych stale i bezpośrednio pracujących z dziećmi.

     Idąc za potrzebą społeczną we wrześniu 2013 roku uruchomiono wczesne wspomaganie rozwoju. Z tej formy pomocy korzysta 2 dzieci.

     OREW stosuje politykę partnerstwa na szczeblu rodzic pracownik, dzięki czemu realizuje cele optymalnie dobrane do potrzeb i możliwości każdego wychowanka.

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

__________________________________

Przekaż 1% podatku

sprawdź szczegóły 

__________________________________

__________________________________

nabór na rok szkolny 2019/2020

sprawdź szczegóły

__________________________________

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Odwiedzający

Dziś 116

Wczoraj 207

Tydzień 772

Miesiąc 551

Wszyscy 354224

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com